:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านคะปวง หมู่๘)

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ค. 2565

รายละเอียด: .


file

procurement_plan_44_2022_9_24_627393.pdf