ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

มาก
7 (63.64%)
ปานกลาง
2 (18.18%)
พอใช้
2 (18.18%)
ไม่พอใจ0 (0%)

Total votes: 11