ผลการโหวต

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยวม

มาก
3 (50%)
ปานกลาง
2 (33.33%)
พอใช้
1 (16.67%)
ไม่พอใจ0 (0%)

Total votes: 6