:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๒๔ ก.พ. ๖๕) ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕

24 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทสบาลตำบลแม่ยวม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร