:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕

7 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส. และเครดิตยูเนียน วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร