:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๒๒ ก.พ. ๖๕) เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" ประจำปี ๒๕๖๕ สาขาการบริการประชาชน

22 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" ประจำปี 2565 สาขา การบริการประชาชน จาก #รางวัลไทย #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน #มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
???????? #รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พิจารณามอบ "รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการประจำ บุคลากรทุกภาคส่วนของ เทศบาลตำบลแม่ยวม ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร