:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๑ เม.ย. ๖๕) เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕

11 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร