:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

7 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส. และเครดิตยูเนียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร