:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยวม 1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 3.พนักงานขับรถยนต์

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร