:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: เทศบาลตำบลแม่ยวม รับสมัครพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา ๘ - ๑๓ มีนาคม ๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

8 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลแม่ยวม รับสมัครพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ยวม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยวม 053-687170


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร