:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (12 ส.ค. 65) เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย เพื่อเฉลิมพระเกีย

12 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

(12 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนึ่ง เทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดคะปวง ซึ่งจัดโดยบ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร