:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๗ มิ.ย. ๖๕) เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมกิตติ

7 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมกิตติ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ หมู่ ๑๓ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร