:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๗ พ.ค. ๖๕) เทศบาลตำบลแม่ยวม เข้าร่วมการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่๒) ในการคัดเลือกองค์กรปกคร

17 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายจำลอง ศรีสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่๒) ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลงานการบริหารจัดการ และโครงการนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร