:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๑๔ พ.ค. ๖๕) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน "ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขี้นา"

14 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เข้าร่วมพิธีและให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดสะพาน "ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขี้นา" ต่อประธานในพิธี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนสองฟากฝั่งเดินทางข้ามไปมาได้สะดวก และเป็นการพัฒนาหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลานออกกำลังกาย และตลาดนัดจำหน่ายสินค้าในอนาคต ณ หนองล้องขี้นา บ้านคะปวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานในครั้งนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร