:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๖ พ.ค. ๖๕) เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ (หมู่ ๑, ๒, ๓)

7 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม, นายอินสอน อินตาวงษ์ และนายจำลอง ศรีสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่ยวม ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม และขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวแม่ยวม โดยวันนี้ลงพื้นที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๑ ณ วัดน้ำดิบ, บ้านห้วยวอก หมู่ที่ ๒ ณ วัดห้วยวอก และบ้านทุ่งแพม หมู่ที่ ๓ ณ ศาลา SML


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร