:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๖ พ.ค. ๖๕) นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์แม่ฮ่องสอนเขต

7 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์แม่ฮ่องสอนเขต ๒ (๓ อำเภอสายใต้) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุพัฒน์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร