:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (๒ พ.ค. ๖๕) มอบท่อประปาบ้านแม่กองแป ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันภัยแล้ง"

2 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายจำลอง ศรีสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยนายไททัศน์ ธรรมเนียมต้น ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบท่อประปาให้หมู่บ้านแม่กองแป เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันภัยแล้ง" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บ้านแม่กองแป หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร