:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (20 มค 66) เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สะเรียง มาตรวจวินิฉัย และแนะนำการรักษาด้วยลูกประคบแก่ผู้สูงอายุ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 2

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สะเรียง มาตรวจวินิฉัย และแนะนำการรักษาด้วยลูกประคบกับผู้สูงอายุบ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 และผู้สูงอายุห้วยทราย หมู่ที่ 5 รวม 12 คน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหากล้ามเนื้อและโครงร่าง (พิกัดบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร