:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (20 มค 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ 12

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านแพะคะปวง หมู่ที่ 12 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร