:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (19 มค 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย (มูลนิธิฟิวเจอร์เซนส์ ประเทศไทย) ศึกษาดูงานเรื่อง การประคบสมุนไพรให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ยวม

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

(วันนี้) วันที่ 19 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดย นายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย (มูลนิธิฟิวเจอร์เซนส์ ประเทศไทย) ที่ได้มาศึกษาดูงาน และเข้าทำกิจกรรมสันทนาการ, การทำลูกประคบ, การประคบสมุนไพร ร่วมกับผู้สูงอายุบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหากล้ามเนื้อและโครงร่าง (พิกัดบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร