:
เทศบาลตำบลแม่ยวม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-682047

ชื่อ: (19 ม.ค. 66) เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ยวม นำโดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร